Informacje

Poradnik obsługi liry korbowej

praktyczna wiedza na temat obsługi technicznej liry

Stypendium

Projekt „Lira korbowa – reaktywacja rzemiosła, muzyki, tradycji”.
zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Artykuł „Z dziejów praktyki lirniczej na ziemiach Rzeczpospolitej
Autor: Prof. Zbigniew Jerzy Przerembski
– pobierz plik –

Podtrzymywanie lirnictwa w Polsce. Stanisław Wyżykowski, Stanisław Nogaj – sylwetki, budownictwo, wykonawstwo”. Praca dyplomowa Darka Trzcińskiego
– pobierz plik –

Biogram Stanisława Wyżykowskiego
– pobierz plik –